HUGLEIK
Sent 400 tal  e Kr

NÄSTA

TIDIGARE

 

Hugleik var en krigare, det är jag helt säker på. Kanske hade han på sig precis en sådan här hjälm då han var i strid?  Hjälmen på bilden är samtida med Hugleik och har återfunnits i Sutton Hoo-gravarna i England.

JRR Tolkien, som ju är en berömd och mycket populär modern författare, vilken samtliga övriga i min familj alla har läst (själv har jag trott att han mest skrev ungdomsböcker). Tolkien hade Beowulfkvädet som en stor inspirationskälla då han skrev boken ”Sagan om ringen”. Just detta faktum har fått mig att omvärdera Tolkien och att ge honom en chans, kanske jag kommer att läsa ”Sagan om ringen” en vacker dag, efter att jag först läst Beowulfkvädet i sin helhet. Det sägs att Tolkien tycks varit mer eller mindre besatt av berättelserna i Beowukfkvädet, det hedrar honom.

Gregorius av Tours (Historia Francorum) berättar att Chlochilaichus är en danerkonung, i ett kontinentalt perspektiv menas troligtvis att han är skandinav men inte nödvändigtvis dansk. Vidare berättas att han härjar i Frankerriket (Friesland), där han också stupar.


Beowulfkvädet berättar att Hygelac är geaterkung, normalt tolkas det som götkung men vare sig han är jute, göte, gute eller dan, så torde han med kontinentala ögon vara skandinav.  Han slåss och stupar i Friesland.


Båda ovanstående källor beskriver troligtvis samma person, vilket historiker verkar hyfsat ense om, men kanske kan vi även koppla samman Snorres Hugleik med dessa två.  Har man bara samma skeptiska inställning till Fyrisvallanas geografiska placering vid Uppsala i Uppland som jag med flera har så skulle man kunna tolka historien enligt nedan.


Snorre berättar att Hugleik är sveakung. Svear och götar är ofta likställt i nordiska källor, så långt överensstämmer det med övriga två. Dock skriver ju Snorre att Hugleik for till Uppland och Fyrisvallarna för en strid där han också stupade. Detta verkar ju visa på att Hugleik inte är samma person som Chlochilaichus och Hyelac.....om man inte gör sig nedanstående gissning.


Vi börjar med att helt fräckt ignorera Uppsalaskolan som placerar alla viktiga händelser i Uppland. Vidare väljer vi att ignorera bokstaven ”y” i Fyrisvallarna och då pekar allt på Frisvallarna.  Frisvallarna skulle ju då kunna vara vallarna i Friesland i dagens norra Tyskland, vid kusten, alldeles på gränsen till Nederländerna. Om dessa våra gissningar skulle visa sig vara riktiga så skulle det inte vara konstigt om en skandinavisk kung vid namn Hugleik, Chlochilaichus och Hygelac var en och samma person.


Tänk om Hugleik är vår tidigast kände svensk. Tänk om han stred och stupade på Frisvallarna i dagens norra Tyskland, kanske någon gång i nådens år 516 e Kr. Man ryser i hela kroppen vid den tanken.

Gregorius av Tours - Historia Francorum - sent 500 tal (gallo-romansk)

Chlochilaichus omnämns i Gregorius av Tours krönika Historia Francorum som en kung över danerna*  som med en flotta plundrade attoarienas område i Friesland under den frankiske kungen Theoderik I:s regeringsperiod, cirka år 516. Chlochilaichus stupade och hans kropp blev kvar hos friserna.


(Aldhelm) -  Liber Monstrorum - sent 600 tal (anglo-latinsk)

Chlochilaicus nämns även i Liber Monstrorum där han sägs vara härskare över folket ”getae.


(Okänd författare) - Beowulfkvädet - tidigt 700 tal (anglosaxisk)

I Beowulfkvädet är Hygelac en av geaternas (götarnas) kungar och morbror till Beowulf. Han skall ha företagit ett ledungståg till Frisland och Hetware, och stupat där.


(Okänd författare) - Liber historiae Francorum - mitten 700 tal (okänt ursprung)

I Liber historiae Francorum, sägs Chlochilaicus vara kung över "gotorum".


Snorre Sturlasson - Heimskringla (som omfattar Ynglingasagan och Ynglingatal) - 1200 talet (Island)

I Ynglingatal och i Ynglingasagan i Heimskringla omnämns Hugleik som en sveakung av Ynglingaätten. Han var son till Alf. Enligt Snorre var han en fredlig kung, rik och girig. Han kom i konflikt med vikingahövdingen Hake, och vid den strid som kom att stå på Fyrisvallarna kunde Hake döda både Hugleik och hans två söner, varefter han själv satt som sveakung i tre vintrar.

Källorna
Tolkning - diskussion

Friesland

Tyskland

Nederländerna

JRR Tolkien  och  Beowulf
Tre  namn - samma  man

Far:                    Alf

Mor:                  Bera

Ätt:                    Ynglingaätten (Sagokung)

Hustru:              Okänd

Barn:                 Två söner som båda stupade tillsammans med Hugleik

                          vid slaget vid Fyrisvallarna (Frisvallarna) ~516

Övrigt:               Enligt Beowulfkvädet var Hugleik morbror till Beowulf

Familj

Exempel från vallarna i Friesland i dagens norra Tyskland. Vallarna är så kallade vallhäckar och de avgränsar ängsmark och utgör skydd mot den ofta hårda vinden från Nordsjön. Kan det varit här som Hugleik drog sitt sista andetag.....vem vet.....

Hugleik, Hygelac och Chlochilaichus är tre namn på nordiska hövdingar som förekommer i flera tidiga källor. Namnen är etymologiskt samhöriga. Berättelserna om de två sistnämnda stämmer dessutom överens till detaljerna, t.ex ska bägge ha stupat i Friesland, varför de har ansetts beskriva samma person. Det finns även de som hävdar att Hugleik är identisk med de två övriga då de menar, liksom jag själv, att det slag han omnämns deltagit i vid Fyrisvallarna inte alls ligger vid Uppsala i Uppland utan kanske rent av i Friesland, där ju Frisvallarna finns.


Hugleik är således troligtvis den äldsta kända namngivna personen som har rötter i dagens Sverige, helt fantastiskt tycker jag, man blir häftigt berörd vid denna tanke, särskilt då han räknas till de så kallade ”sagokungarna” !!  Kanske är några av sagokungarna verkliga kungar, kanske är de alla verkliga, kanske är det så att Oden har existerat som fysisk person.... kanske han kom vandrandes med sin klan från dagens Danmark i riktning mot nord ost....och kanske fann de en lämplig plats att slå sig ned på i närheten av Hornborgasjön....vem vet...

Dagens Danmark, Sverige och Norge (Skandinavien) var i denna tid att betrakta   som ett och samma ”land” eller snarare område. De som levde här omnämndes ofta som ”daner”.

*

John Ronald Reuel Tolkien, 1892 - 1973.