RAÄ Fornsök   -   Stala 2:1


I samband med en vintrig utflykt till Hagadösen på Orust passade jag på att ta en titt på Hogastenen (samt även närliggande gravfält och två domarringar).

Stenen är Orusts enda runsten samt en av få runstenar i Bohuslän och den finns att beskåda i Nedre Hoga på Orust strax norr om Varekil. Hogastenen är känd från 1643 och då låg den kullfallen. Enligt traditionen lär den från början stått i gravfältet som ligger c:a 100 meter söderut. En bonde i trakten hade tänkt använda den till en bro eller stenfot. Men oxarna orkade inte dra den längre än hit. Sedan har den fallit omkull flera gånger i den sanka marken och åter rests.


Det är, trots att stenen nog inte står på sin ursprungliga plats, en mycket speciell känsla att att nalkas den. När jag kommer närmare inser jag att det är en mycket hög sten, jag uppskattar den till minst tre m hög. Runorna är ristad på en av sidorna på stenen,  jag noterar att de är ristade på den smalaste sidan, kanske för att stenen var mest slät på den sidan och därför bäst lämpad att rista. Jag ser ganska tydligt några av runorna, emedan andra verkar på väg att försvinna på grund av att stenen vittrar.

Väg 160 norrut från Varekil, efter c:a 4 km tag vänster vid skylt ”Runsten”, kör 500 m och parkera, info-skylt finns.

Rundtenens text är omstridd. På grund av runradens utseende och att de 22 runorna inhuggits i en enda sammansatt rad ger den ett ålderdomligt intryck och den bedöms vara gjord redan på 800 talet, alltså under tidig vikingatid. Den kallas sedan gammalt i bygden för Ramunds häll, och den gängse meningen är att det är en minnessten rest över en man vid namn Ramund.


Enligt en tolkning från 1922 ska runraden tydas enligt följande: ”Haur (eller Jaur) i Å m(ärkte) sten denna åt Ramund”. Ett äldre namn på gården Hoga kan vara Å (eller i pluralformen Åm, två åar möts här). Kanske är den då ett minne efter en man från denna by som deltog och dog under ett vikingatåg i västerled.


Den senaste tolkningen gjordes 1992. Enligt den står det: ”Ior i Åm gjorde stenen här på mulen”. Mule är ett gammalt ord för kulle och sk då syfta på kullen där det närliggande gravfältet finns.  

På väg fram till Hogastenen, nu ser jag den där framme, ungefär mitt i bilden.

Vilken bjässe!  Måste vara minst tre meter hög.

Här är några av de runor jag kunde urskilja. Sorgligt att tänka att en dag i framtiden kommer de troligen vara helt borta av att stenen sakta vittrar.

  Bo Peterson 1992

Hogastenen  anno  2015