Kör av E6 mot Lindome, ta första höger när du passerat bron, kör 1 km och ta höger under E6, tag höger direkt efter tunneln, kör grusvägen tills den slutar, parkera. Sedan får jag hänvisa till karta och kompass, försök att först hitta gravfältet i närheten, sedan finner du hålvägen i gravfältets södra ände.

RAÄ Fornsök   -   Lindome 240:1


Vid en utflykt till ett gravfält utanför Lindome, snubblade jag över denna fina hålväg.


En hålväg är en gammal väg eller stig som slitits av tramp så att en försänkning har bildats. Idag tar den slut vid E6, men tidigare fortsatte den åt sydost över gravfältet ”Soldathögarna” (Soldathögarna schaktades bort i samband med bygget av E6 1968).


Efter en stunds studier på kammaren hemmavid, så har jag nu min analys klar. Det kan mycket väl vara så att hålvägen är lika gammal som gravfältet den ansluter till, d.v.s 500 f Kr-0.


En skön känsla av respekt fyller mig då jag vandrar i hålvägen, upp för sluttningen mot gravfältet jag först  sökte.

Promenad på en mycket gammal väg, mycket fin känsla.