HALMSTAD    1696 - 2017

 

Den tidigaste kartan över Halmstad daterad till 1696 med den moderna kartan daterad 2017 lagd över densamma.  Man kan då notera att stadsplanen från 1696 i stort gäller än idag vad gäller gatornas sträckning. Gator och kvarter från 1696 års karta syns som här som svarta linjer emedan gatorna på 2017 års karta  syns som ljusa markeringar.  Det som i verkligheten fattas oss idag är vallgraven och förstås vallar, bastioner och tre av fyra stadsportar.


Dagens huvudgator i nord-sydlig riktning, Hamngatan, Storgatan, Köpmansgatan, Hantverksgatan, Vallgatan samt den korta Hospitalsgatan har samtliga sitt ursprungliga läge.  Av gatorna i väst-östlig riktning har Kyrkogatan, Brogatan och Klammerdammsgatan alla sitt ursprungliga läge.  Givetvis ligger också torget på sin ursprungliga plats, alldeles norr om S:t Nikolai kyrka.

SLOTTET

NORREPORT

RESTER FRÅN VALLGRAVEN