Utmed riksväg 45, c:a 600 m öster om Alvhem samhälle. Studera kartan, man kan köra bil ända fram till den lilla klippan, parkering och skyltning finns.

RAÄ Fornsök   -   Skepplanda 56:1


En ganska tidig söndagsmorgon, 21 augusti 2016, var jag på historisk upptäcksfärd i trakterna kring Skepplanda. Det kändes tidigt att dagen skulle bli mycket varm.


Efter ett ganska påfrestande besök på Öranäsets fornborg var jag på väg mot Alvhems kungsgård. Jag lyckades då missa en avtagsväg och hamnade således fel och fick vända om. Just som jag gjorde en u-sväng fick jag syn på en skylt som sade ”HÄLLRISTNINGAR” !  Gjorde genast en ny u-sväng och parkerade bilen för att till fots gå i skyltens hänvisade riktning.


Gick förbi några villaträdgårdar och alldeles efter den sista villan till vänster om vägen såg jag en liten oansenlig, mjukt rundad, klippa sticka upp ur gräset.  Då jag kom alldeles nära blev jag mycket lycklig, klippan var fullständigt översållad med skepps-ristningar! 


Jag tänker att det här objektet kommer att bli svårt att redovisa med bilder så att hela dess storslagenhet kan uppfattas.

Här på en klippa på Jättebergets södra sida, någon mil nordväst om Alvhems kungsgård, seglar en 3000 årig flotta fram. Här har ristats 25 skepp, flera djur, en människofigur, 45 skålgropar, två fötter samt några svårtolkade figurer.


Är det solskeppen som kommer med nytt liv?  Eller är skeppen ristade för att ge sjöfarare säker färd?

Vi kan bara gissa, något säkert svar på vad hällristningarna betyder lär vi aldrig få.

Här en egenhändigt gjord avritning från skylten på platsen som visar hela klippan med alla ristningar.

Försök hitta dessa ristningars placering på bilden ovan!

Vilket enastående vackert skepp !!  Notera att skeppet är försett med en s.k ramm i fören.  Ramm är en på förstäven framspringande spets som är avsedd att vid en stöt riva upp bottnen på ett fientligt fartyg.


Egyptiska krigsfartyg var redan under antiken (3000 f Kr- 500 e Kr) försedda med ett slags ramm, som bestod av en eller flera i närheten av vattenlinjen på förstäven fästade spetsar som var skodda med koppar eller järn.  Man undrar om våra skandinaviska förfäder redan så tidigt i historien hade kontakt med egypterna........hisnande tanke.

Hällristningarna skapades under bronsåldern, 1800-500 f Kr, och de hör troligen ihop med periodens religion eller magi. Den fruktsamma jorden, det rinnande vattnet och den livgivande solen är ofta förekommande teman.


Människorna som gjorde ristningarna var jordbrukare och ofta hittar man hällristningarna i närheten av gamla odlingsmarker. Andra ligger nära vattendrag eller har figurer ristade på hällar med rinnande vatten.


När skeppen ristades var Göta Älv en smal fjord och havet nådde ända upp till det som nu är Skepplanda. Skeppens upprätstående streck symboliserar antagligen människor ombord.

Göta Älv som den flyter i höjd med Skepplanda nu i vår tid.

Göta Älv som den flöt i höjd med Skepplanda under bronsåldern (egen uppskattning).

SKEPPLANDA

LÖDÖSE

ALVHEM

Här har ristningarna gjorts i flera lager, ovanpå varandra.  Jag ser två skepp, det nedre är mycket kort och synes vara lastat med en stor låda, kanske en kista, ett krigsbyte.  Mitt på det övre skeppet tycker jag mig kunna se ett solkors.

Här går några djur.  En man tycks låta ett djur, kanske en oxe, dra en krokårder för att plöja i jorden

Här finns det gott om skålgropar. Man tror att dessa använts i samband med offer. Skepp finns här huller om buller, något skepp är ristat upp och ned, man undrar om det finns någon förklaring här till.

Avslutningsvis gör jag här ett filmsvep över klippan för att försöka visa platsens exklusivitet.  Tänk att här har, antagligen flera ristare under en ganska lång tid, för 3000 år sedan suttit eller legat på klippan och ristat sina konstverk.  Som sagt, viken betydelse dessa motiv hade för människorna vid den tiden då de gjordes och brukades kommer vi säkerligen aldrig att få veta.

JÄTTEBERGETS HÄLLRISTNING

JÄTTEBERGETS HÄLLRISTNING

NORR

Steffe - 2016