Väg 168 från Kungälv mot Marstrand , efter c:a 4 km tag vänster mot Stället, efter ytterligare 800 meter parkera på vänster sida vid förskolan. Promenera sedan in på Hällristningsgatan. Mellan sista och näst sista huset på vänster sida finns en stig, följ den 50 m så är du på plats.

RAÄ Fornsök   -   Ytterby 44:1


Under julfirandet i Ytterby 2015 tog hela församlingen en liten julpromenad tillsammans. Mitt förslag att passa på att titta på en hällristning som fanns endast några hundra meter från julbordet föll i god jord.

Snart såg vi ristningarna, jag blev som vanligt upprymd, emedan övriga gärna strax ville gå vidare. Jag hann dock ändå med att ta några snabba foton samt ägna ristningarnas upphovsmän en tanke innan jag skyndade ikapp övriga julfirare.


Platsen där ristningarna finns kallas Stålberget och här finns också en mycket gammal täkt för täljsten. Täljsten användes under bronsåldern till gjutformar och det var först under vikingatid som den användes för tillverkning av kokkärl och kastruller.

Hällristningar är ganska ovanliga i den södra delen av Bohuslän. Här finns dock fyra skepp och en skålgrop. Skeppen är dubbellinjiga med uppsvängd stäv och för. På två av dem syns bemanningsstreck som symboliserar både spant och manskapet ombord. Utöver skeppen finns här också en skålgrop, den vanligaste av alla hällristningar men också den äldsta. Skålgropens historia sträcker sig flera tiotusen år tillbaka i tiden emedan bildristningarna i huvudsak är koncentrerade till yngre bronsåldern d.v.s omkring 1000 - 500 f Kr. Kombinationen av hällristningar och täljstenshantverk är mycket spännande och mycket ovanlig. Det visar på att platsen varit känd och utnyttjad i nära två tusen år.

Ett mycket vackert skepp, möjligen lite grövre ristat jämfört med hällristningar i norra Bohuslän. Kan det vara så att detta är mycket tidiga ristningar, eller att konstnären i detta fall var en något mindre begåvad konstnär? Eller kan det vara så att stenen var ovanligt hård och svår att bearbeta, vad vet jag?

Den troligtvis mycket tidiga skålgropen syns här i vänster hörn av bilden. Vetenskapen tror att skeppen är senare ristningar.