Kartan gjordes i samband med Storskiftet i Sverige.   Storskiftet var i Sverige (och Finland) ett av regeringen år 1749 understött ägoskifte.    Avsikten var att öka produktiviteten genom att varje gård fick färre men större tegar att bruka genom att små tegar med olika ägare slogs samman till större enheter.   Därigenom tänkte man att jordbrukets avkastning skulle öka.