RAÄ Fornsök   -   Habo 73:1


Ofta är de små, nästan osynliga och bortglömda fornlämningarna de allra finaste. En torsdag i augusti 2014 tog jag en promenad med målet inställt på ett gravfält vid Lilla Slätthult i Västergötland. Det var inga problem att hitta fram till platsen, lite svårare blev det att identifiera själva domarringen.


Gravfält ska enligt RAÄ bestå av 8 fornlämningar. Dessa ska utgöras av domarringar, roligen har flera av stenarna varit

kantställda.  Inom gravfältet ska finnas enstaka små klumpstenar, vilka möjligen kan ha ingått i nu befintliga domarringar eller i ytterligare konstruktioner.


Gravfältet är i nordost skadat av en grustäkt samt kringskuret  av kringliggande odlingsfält. Stenarna är kraftigt övermossade och svara att upptäcka.


Jag lyckas identifiera en ganska tydlig stenkrets och blir i vanlig ordning varm inombords, då jag en stund kan visa de i graven min vördnad. Tänk att få kunna uppleva bara en liten kort stund av samvaro med dessa människor på deras egen tid. Hur såg landskapet ut då? Odlade man samma åkrar som ligger här omkring idag? Var finns deras boplatser? De bör ju ha bott här alldeles i närheten.....

Från Furusjö tar man sig upp i samhället, söker efter vägen mot Moon, tar av höger under järnvägen mot Lilla Slätthult. Mitt för gården Slätthult viker man av till vänster på en traktorstig, går 100 meter tills man ser en liten stuga, då viker man av in i skogen 25 meter, sedan är man på plats.