DELNINGS CHARTA  öfver  UTMARKEN

Munkeby  Closter  och  Kiättorp

alla  belägna  uti

Draxmark  Sockn.  Lahne  Härad och  Bohuslähn

år  1748  och  1749


af


Samuel  Anthelius

 

DRAGSMARKS

KLOSTER