RAÄ Fornsök   -   Valla 15:1


På väg hem från en tjänsteförrättning i Uddevalla tog jag vägen om Tjörn. Siktet var inställt på en fin dös som skulle ligga inte långt ifrån Valla kyrka.


Med ena ögat på GPS:en och det andra på vägen, började jag närma mig platsen. Tidigare studier hade givit att dösen borde vara synlig från vägen. Detta visade sig vara helt riktigt, nu såg jag dösen där framme, alldeles invid vägen!


Man vet som sagt inte jättemycket om dessa tidiga megaliter. Ett rimligt antagande är att dösen jag nu står framför anlades för 5000 år sedan, förmodligen för en betydande person i trakten. Den stod då inte ”naken” som idag, utan den täcktes med sten, torv och jord så att den bildade en hög. Människorna som byggde dösen har säkert haft sin bostad i en by alldeles i närheten, där man hade sin boskap och odlade sin jord, kanske i nådens år 2985 f Kr.


Efter studier av kartan vågar jag mig på den vågade gissningen att när att dösen byggdes låg den alldeles intill  vattnenlinjen. Jag menar att Tjörn vid den tiden var en samling mindre öar med mellanliggande smala sund. Jag gissar vidare på att dagens havsvik, Svanviks kile, nådde ända fram till dösen. Idag är avståndet till vattnet c:a 1,5 km.

Från Valla kyrka på Tjörn, kör en km väster ut, håll ögonen på vänster sida av vägen, svårt att missa dösen, parkera lämpligen 100 m efter dösen på vänster sida, av vägen, informationsskylt finns.

Dösen i Valla, i nådens år 2015.

På väg upp mot dösen, en överväldigande känsla av sammanhang slår mig.

Här syns tydligt väggstenarna till ingången, rakt mot söder.  Ingångens takhäll saknas tyvärr.

Dösen har undersökts 1915 i samband med att  den restaurerades. Inga fynd gjordes då i kammaren, där fanns endast gul sand. Jag själv undrar vad restaureringen exakt omfattade, om stenarna stod exakt som idag och om takhällen var intakt. Jag vill ju helst önska att stenarna ska ha stått i sina exakta lägen allt sedan dösen byggdes, fast det är väl att önska sig för mycket. En mäktig upplevelse att det lik väl, att i dag beskåda  denna vackra och välbehållna dös.

Inifrån kammaren.

Jag hedrar här mina sedan länge hädangångna förfäder.

På takhällen finns 17 skålgropar, troligtvis har de med offerriter att göra, och är vanliga hos samtliga tre megalit-typer.