Svenska  Fornminnesföreningens  tidskrift - 3e häftet  1883