• inget RAÄ-nummer •


Söndagen 10 januari 2016 var en riktigt tråkig söndag. Den fina snön som hade kommit för två dagar sedan höll på att förvandlas till en tjock matta av blöt gröt och en gråtung himmel, detta i kombination med att det var just söndag gjorde mig en smula deprimerad.

Kände då att jag hade behov av att återkoppla till vår historia genom att göra ett studiebesök till ett par gamla kyrkor.


Efter ett inledande besök vid Asklanda kyrka utanför Vårgårda, fortsatte jag i rask takt till närbelägna Algutstorps kyrka. Den vackra 1100 talskyrkan ligger strax öster om Säveån omkring en kilometer söder om Vårgårda.


Den ursprungliga kyrkan var endast hälften så stor som den nuvarande. En utvidgning och restaurering utfördes under åren 1748-1750 medan det lilla trätornet tillkom år 1770. Klockan med det vackert klingande namnet Maria Magdalena hade tidigare hängt i en klockstapel bredvid kyrkan.

Alldeles söder om Vårgårda utmed väg 42.

Algutstorps kyrka anno 2016

I kyrkans korvägg sitter en sten inmurad vilken sägs ha tjänat som en brynsten på vilken traktens manfolk vässat sina svärdsklingor och bajonetter innan de marscherat ut i krig för kung och fosterland. Detta lär vara den enda stenen i sitt slag i hela Sverige! Stenens yta är densamma som man finner hos ett bryne, och att den är använd kan man se. Stenen ansågs bringa såväl framgång som lycka. Men eftersom man inte fick ta in vapnen i kyrkan så placerades stenen på utsidan, så nära altaret som möjligt.

Algutstorps kyrka anno 1923

Tänk vad fin kyrkan hade varit utan det löjliga lilla 1700 talstornet!